Jeugdstrafrecht

Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd zijn speciale regels van toepassing; het jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht. Omdat jeugdigen nog naar volwassenheid groeien en hun verantwoordelijkheid nog niet volledig is ontwikkeld, worden zij in het strafrecht op een andere, meer op zijn persoonlijke situatie toegesneden wijze behandeld.

In Nederland kunnen kinderen tussen de 12 en 18 in voorlopige hechtenis worden genomen en voor de kinderrechter worden gebracht. Regelmatig wordt er echter naar aanleiding van strafbaar gedrag naar andere oplossingen gezocht, bijvoorbeeld in het civiele jeugd(hulp)verleningsrecht. Denk aan ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Deze civiele maatregelen vinden vaak plaats in combinatie met een strafzaak.

 

De behandeling van jeugd(straf)zaken vergt een aparte specialisatie. Onze advocaten beschikken daarover.