OVER ONS

 

Wat wij doen.

Van Schaik | Van Elst | Van Dam Advocaten is een landelijk werkend advocatenkantoor, dat zich gespecialiseerd heeft in strafzaken. Wij treden op voor zowel particulieren als bedrijven die in aanraking komen met Justitie. Onze praktijk beslaat vrijwel alle facetten van het strafrecht, zoals (georganiseerde) drugsdelicten, mensenhandel, geweldszaken, fraude, witwassen en verkeerszaken. Tevens treedt ons kantoor op in cassatie- en herzieningsprocedures bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Ons uitgangspunt is dat onze cliënten de meest deskundige juridische bijstand mogen verwachten. Wij blijven daar constant in investeren. Natuurlijk door het volgen van de verplichte Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten, maar verder ook door lidmaatschappen van specialisatieverenigingen, het geven van cursussen aan andere advocaten en het schrijven van wetenschappelijke artikelen.

RECHTSGEBIEDEN

COMMUUN EN BIJZONDER STRAFRECHT

Met commuun of algemeen strafrecht wordt het zogenaamde klassieke strafrecht bedoeld. Dit omvat de meest uiteenlopende strafbare feiten, zoals mishandeling, diefstal, moord, witwassen en mensenhandel. In feite is het dus de verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht.

HERZIENING

Herziening – ook wel revisie genoemd – is een buitengewoon rechtsmiddel dat de mogelijkheid biedt om een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling ongedaan te maken. Dit kan alleen als er nieuwe feiten of omstandigheden beschikbaar komen die de rechter, toen hij de verdachte veroordeelde, niet kende en die zo in strijd zijn met de bewijsmiddelen dat het ernstig vermoeden ontstaat dat er geen veroordeling zou zijn gevolgd als de rechter van deze gegevens op de hoogte was geweest.

CASSATIES

Wanneer u in hoger beroep bent veroordeeld door het Gerechtshof, kunt u tegen die veroordeling nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad toetst slechts of de wet en de overige rechtsregels door de betreffende rechter goed zijn toegepast en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd.

VERKEERSSTRAFRECHT

Is uw rijbewijs door de politie ingevorderd wegens een snelheidsovertreding, wordt u verdacht van het rijden onder invloed of moet u voor de rechter verschijnen wegens het veroorzaken van een verkeersongeval? In deze gevallen bent u in aanraking met het verkeerstrafrecht.

NIEUWS

‘Harald B. vrijgesproken van doden Michael de Boe’

Amersfoorter Harald B. is in hoger beroep vrijgesproken van het opzettelijk doodsteken van zijn neef. De 25-jarige Michael de Boe kwam twee jaar geleden tijdens een familiefeest door een messteek om h...