Rechtsgebieden

Onze specialiteiten

Commuun en bijzonder strafrecht

Met commuun of algemeen strafrecht wordt het zogenaamde klassieke strafrecht bedoeld. Dit omvat de meest uiteenlopende strafbare feiten, zoals mishandeling, diefstal, moord, witwassen en mensenhandel. In feite is het dus de verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht.

Lees meer

Cassaties

Wanneer u in hoger beroep bent veroordeeld door het Gerechtshof, kunt u tegen die veroordeling nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad toetst slechts of de wet en de overige rechtsregels door de betreffende rechter goed zijn toegepast en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd. De Hoge Raad kijkt dus niet meer inhoudelijk naar de zaak, in die zin dat wordt uitgegaan van de feiten zoals die door de lagere rechter zijn vastgesteld.

Lees meer

Herziening

Herziening – ook wel revisie genoemd – is een buitengewoon rechtsmiddel dat de mogelijkheid biedt om een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling ongedaan te maken. Dit kan alleen als er nieuwe feiten of omstandigheden beschikbaar komen die de rechter, toen hij de verdachte veroordeelde, niet kende en die zo in strijd zijn met de bewijsmiddelen dat het ernstig vermoeden ontstaat dat er geen veroordeling zou zijn gevolgd als de rechter van deze gegevens op de hoogte was geweest.

Lees meer

Verkeersstrafrecht

Is uw rijbewijs door de politie ingevorderd wegens een snelheidsovertreding, wordt u verdacht van het rijden onder invloed of moet u voor de rechter verschijnen wegens het veroorzaken van een verkeersongeval? In deze gevallen bent u in aanraking met het verkeerstrafrecht.

Lees meer

Jeugdstrafrecht

Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd zijn speciale regels van toepassing; het jeugdstrafrecht en jeugdstrafprocesrecht. Omdat jeugdigen nog naar volwassenheid groeien en hun verantwoordelijkheid nog niet volledig is ontwikkeld, worden zij in het strafrecht op een andere, meer op zijn persoonlijke situatie toegesneden wijze behandeld.

Lees meer