Commuun en bijzonder strafrecht

Met commuun of algemeen strafrecht wordt het zogenaamde klassieke strafrecht bedoeld. Dit omvat de meest uiteenlopende strafbare feiten, zoals mishandeling, diefstal, moord, witwassen en mensenhandel. In feite is het dus de verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht.

 

Het ‘bijzonder’ strafrecht omvat de strafrechtelijke bepalingen die niet in het Wetboek van Strafrecht of het Wetboek van Strafvordering zijn opgenomen, maar in aparte (bijzondere) wetten. Denk bijvoorbeeld aan drugsdelicten (Opiumwet), economische delicten, fiscaal strafrecht (belastingfraude), milieudelicten en militair strafrecht.

 

Ons kantoor verleent deskundige bijstand in alle facetten van het strafrecht, derhalve zowel in commune als bijzondere aangelegenheden.