Cassaties

Wanneer u in hoger beroep bent veroordeeld door het Gerechtshof, kunt u tegen die veroordeling nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad toetst slechts of de wet en de overige rechtsregels door de betreffende rechter goed zijn toegepast en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd. De Hoge Raad kijkt dus niet meer inhoudelijk naar de zaak, in die zin dat wordt uitgegaan van de feiten zoals die door de lagere rechter zijn vastgesteld.

 

Een cassatieprocedure verloopt in beginsel geheel schriftelijk. Bijstand door een advocaat is verplicht; alleen hij kan een zogeheten cassatieschriftuur indienen. De Hoge Raad stelt strenge eisen aan zo een schriftuur. Ons kantoor beschikt over de nodige expertise om u in cassatie van bijstand te kunnen voorzien.