Herziening

Herziening – ook wel revisie genoemd – is een buitengewoon rechtsmiddel dat de mogelijkheid biedt om een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling ongedaan te maken. Dit kan alleen als er nieuwe feiten of omstandigheden beschikbaar komen die de rechter, toen hij de verdachte veroordeelde, niet kende en die zo in strijd zijn met de bewijsmiddelen dat het ernstig vermoeden ontstaat dat er geen veroordeling zou zijn gevolgd als de rechter van deze gegevens op de hoogte was geweest. Een dergelijk nieuw gegeven wordt een ‘novum’ genoemd.

 

Een herzieningsverzoek moet worden ingediend bij de Hoge Raad der Nederlanden. Onze advocaten kunnen voor u onderzoeken of een herzieningsverzoek zinvol is.