Niels van Schaik

Niels van Schaik

Mr. Niels van Schaik is advocaat sinds 2007. Van meet af aan heeft hij zich toegelegd op het strafrecht. Zijn praktijk bestaat vooral uit grote onderzoeken op het gebied van georganiseerde (internationale) criminaliteit, waarin het bijvoorbeeld gaat om terrorisme, drugsdelicten, fraude of mensenhandel. Bekende zaken waarin Van Schaik als advocaat heeft opgetreden zijn onder meer de Urker Visfraude-zaak, de mensenhandelzaak Sneep II en het terrorisme-onderzoek naar de ‘Tamil Tijgers’. Momenteel is hij één van de advocaten van No Surrender-oprichter Klaas Otto, tegen wie een aantal strafrechtelijke onderzoeken loopt.

 

Voorts staat mr. Van Schaik cliënten bij in cassatie- en herzieningsprocedures bij de Hoge Raad. Hij is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken. (VCAS) Over de cassatiepraktijk van mr. Van Schaik kunt u meer lezen op zijn website ‘Cassatie in strafzaken’.

 

Naast het pleiten in strafzaken, geeft mr. Van Schaik colleges aan rechtenstudenten en verzorgt hij cursussen voor andere advocaten. Tevens heeft hij verschillende juridische publicaties op zijn naam staan. Ten slotte is hij nog redactielid van het Tijdschrift Tuchtrecht, dat wordt uitgegeven door SDU.

 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft mr. Van Schaik de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Strafrecht
  • Cassatie

 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.