Persbericht n.a.v. vrijlating verdachte dodelijke schietpartij Leersum

03 apr Persbericht n.a.v. vrijlating verdachte dodelijke schietpartij Leersum

Dit persbericht is een reactie op berichtgeving van het OM en diverse media omtrent de invrijheidstelling van een cliënt van ons kantoor, die verdacht wordt van betrokkenheid bij het fatale schietincident in Leersum op 25 februari 2020:

Onze cliënt wordt verdacht van moord c.q. doodslag. Hij heeft van meet af aan verklaard uit noodweer te hebben gehandeld. De rechtbank had op 11 maart 2020 de gevangenhouding van onze cliënt bevolen. Tegen die beslissing is door de verdediging hoger beroep aangetekend. Tijdens de behandeling van dat hoger beroep is door de verdediging tevens een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis gedaan. Het Gerechtshof Arnhem heeft vervolgens op 1 april 2020 beslist dat onze cliënt – onder algemene schorsende voorwaarden – moet worden vrijgelaten.

Cliënt hecht er waarde aan dat de gemoederen bedaard blijven en ziet de rechtszaal als de plek waar het debat over de zaak gevoerd moet worden. In beginsel zal hij dan ook slechts dáár zijn kant van het verhaal toelichten. Hij en zijn raadsman zullen daarom thans niet inhoudelijk reageren op vragen van de diverse media met betrekking tot deze strafzaak.

Wel wenst cliënt te benadrukken dat het locatie- en contactverbod, waarover in de verklaring van het Openbaar Ministerie wordt gesproken, niet door het Gerechtshof is opgelegd (als aan de schorsing verbonden voorwaarde). Dit betreft namelijk een gedragsaanwijzing die de officier van justitie heeft gegeven naar aanleiding van de schorsing van de voorlopige hechtenis. De verdediging beraadt zich nog over de vraag of tegen deze gedragsaanwijzing een rechtsmiddel aangewend gaat worden.

Utrecht, 3 april 2020

mr. S.D. (Steven) Groen