Nieuws

Ons kantoor in de media

Arrest Hoge Raad na succesvolle schriftuur advocaat Niels van Schaik over strafoplegging aan ongewenst vreemdelingen

Art. 197 Sr. Richtlijn 2008/115/EG (terugkeerrichtlijn). Strafoplegging. HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR 21 mei 2013, LJN BY3151. Nu de formulering van de hier aan de orde zijnde bepalingen van de richtlijn onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is, dient vanaf het verstrijken van de implementatietermijn...

Lees meer

Arrest Hoge Raad na succesvolle schriftuur mr. Niels van Schaik over responsieplicht rechters op strafmaatverweren

Art. 359.2 Sv, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos) m.b.t. de strafoplegging. Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep naar voren is gebracht m.b.t. strafoplegging en de vreemdelingenrechtelijke consequenties daarvan voor verdachte, kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten...

Lees meer

Lage straf drugsbaronnen na verzuim justitie

AMSTERDAM - Twee voormalige Amsterdamse vastgoedbaronnen zijn gisteren veroordeeld tot werkstraffen van 3 en 6 weken vanwege het witwassen van miljoenen aan drugsgeld via vastgoedtransacties, valse facturen en nooit geïnde huren. De straffen vallen laag uit, omdat het Openbaar Ministerie grote steken heeft laten vallen...

Lees meer