Nieuws

Ons kantoor in de media

Goede raad van een advocaat

Nederland gaat heel erg liberaal met drugs om, is het idee. Maar wie ooit de 'straat van politie en Openbaar Ministerie' op festivals heeft gezien weet dat ons land inmiddels de veroordeling van het bezit van drugs tot lopendebandwerk heeft gemaakt. Wanneer de beveiliging van...

Lees meer

Meineed-verdachte gaat vrijuit

Een opmerkelijk moment in de zitting op 9 oktober tegen de portier Elwien Bendanon was de arrestatie ter plekke van de Turkse getuige Coskun. Hij zou volgens Officier van Justitie Trokic (foto) meineed hebben gepleegd. De rechter was die mening niet toegedaan, zij ging er...

Lees meer

Poging doodslag door steken met mes: rechtbank halveert de eis

In de zaak tegen V.B. - cliënt van advocaat Niels van Schaik - heeft de rechtbank Utrecht 4 jaar gevangenisstraf opgelegd wegens poging doodslag. V.B. werd vrijgesproken van de verdenking poging moord. De eis van de officier van justitie bedroeg 8 jaar gevangenisstraf. De verdachte...

Lees meer

Arrest Hoge Raad na succesvolle schriftuur advocaat Niels van Schaik over strafoplegging aan ongewenst vreemdelingen

Art. 197 Sr. Richtlijn 2008/115/EG (terugkeerrichtlijn). Strafoplegging. HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR 21 mei 2013, LJN BY3151. Nu de formulering van de hier aan de orde zijnde bepalingen van de richtlijn onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is, dient vanaf het verstrijken van de implementatietermijn...

Lees meer

Arrest Hoge Raad na succesvolle schriftuur mr. Niels van Schaik over responsieplicht rechters op strafmaatverweren

Art. 359.2 Sv, uitdrukkelijk onderbouwd standpunt (uos) m.b.t. de strafoplegging. Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep naar voren is gebracht m.b.t. strafoplegging en de vreemdelingenrechtelijke consequenties daarvan voor verdachte, kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten...

Lees meer