PERSBERICHT: A-G Aben beslist tot onderzoek naar herzieningsgronden in ‘Pettense doodslag-zaak’ (1994)

07 nov PERSBERICHT: A-G Aben beslist tot onderzoek naar herzieningsgronden in ‘Pettense doodslag-zaak’ (1994)

Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad mr. Aben heeft in de strafzaak tegen onze cliënt F.V. – de ‘Pettense doodslag-zaak’ (1994) – het verzoek van de advocaten Niels van Schaik & Steven Groen om  nader onderzoek naar het bestaan mogelijke herzieningsgronden toegewezen. (Beslissing A-G)De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken (ACAS) had in een eerder stadium al positief geadviseerd omtrent het door de verdediging gewenste onderzoek. Het rapport van de ACAS treft u hier: Rapport ACAS.

De heer F.V. is in 1996 door het Hof Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar voor het vermeend ombrengen van zijn schoonvader tijdens een verblijf op een camping in Petten. In eerste aanleg werd V. nog vrijgesproken, omdat de rechtbank zijn ‘bekentenis’ onvoldoende betrouwbaar achtte.

Op grond van de beslissing van A-G Aben volgt nu in de eerste plaats een rechtspsychologisch onderzoek naar de betrouwbaarheid van de ‘bekennende’ verklaringen die onze cliënt op enig moment heeft afgelegd. De ACAS uit – in navolging van de verdediging – de nodige kritiek op de totstandkoming van deze verklaringen en acht nader onderzoek naar context en kwaliteit van de verhoren wenselijk. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door rechtspsycholoog die verbonden is aan de Universiteit van Maastricht. Voorts zullen er door een rechter-commissaris diverse getuigen gehoord aan wie een gewezen – en inmiddels overleden – medeverdachte het plegen van dit feit zou hebben bekend.

Indien uit dit nadere onderzoek feiten en omstandigheden naar voren komen die onverenigbaar zijn met de bewezenverklaring in de onderhavige strafzaak (zogeheten ‘nova’), dan zal door ons namens de heer V. een herzieningsverzoek worden ingediend bij de Hoge Raad.

Voor vragen over deze zaak kunt u contact opnemen met mr. Niels van Schaik, op nummer 030-7530771 of 06-46818928.