Steven Groen

Steven Groen

Mr. Steven Groen heeft zijn Master Strafrecht (cum laude) behaald. Gedurende zijn rechtenstudie heeft hij eveneens zijn Bachelor Psychologie behaald, hetgeen ertoe heeft geleid dat hij als student-assistent verbonden is geweest aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen, op de afdeling Forensische Psychiatrie en Psychologie. Daarnaast heeft hij aan het Excellent Master Tracé van de Universiteit Utrecht deelgenomen, een honours-traject gericht op verdere specialisering in het (straf)recht. In zijn afstudeerscriptie heeft hij gekeken naar de mogelijkheden van het verkrijgen van (rechts)herstel in Nederland voor privacy-schendingen begaan door opsporingsambtenaren.

Mr. Groen behandelt alle soorten strafzaken. Tevens ondersteunt hij mr. Van Schaik bij diens cassatiepraktijk.