Advocaat Niels van Schaik toegetreden tot de redactie van Tijdschrift Tuchtrecht (SDU)

15 dec Advocaat Niels van Schaik toegetreden tot de redactie van Tijdschrift Tuchtrecht (SDU)

Doordat het een mengeling is van zowel civielrechtelijke, bestuursrechtelijke als strafrechtelijke elementen is het tuchtrecht een juridisch complex rechtsgebied. Het vraagt dan ook om specifieke deskundigheid van iedereen die zich met dat tuchtrecht bezig houdt. Het nieuwe Tijdschrift Tuchtrecht brengt alle relevante jurisprudentie rondom dit interessante vakgebied bij elkaar. Advocaat Niels van Schaik is redactielid van het tijdschrift en treedt ook op als advocaat in tuchtzaken. De eerste editie is gratis in te zien op de site van SDU Uitgevers.